Partner Organisations EuroHopper Hungary

from Germany:
Kreisjugendring Freising/ Freising Regional Council of Youth Groups (KJR)
www.kjr-freising.de

from Hungary:
Zalai Hazatérők Egyesülete
www.hazaterok.hu